Het telefonisch spreekuur is van 14:00 tot 15:00 uur. Dit is een terugbelspreekuur waarbij u door de huisarts wordt gebeld. Hiervoor dient u voor 10:00 uur een afspraak te maken bij de doktersassistente.

Het telefonisch spreekuur is nadrukkelijk bedoeld voor korte vragen die de doktersassistente niet zelf kan afhandelen.