Voor het maken van afspraken is de assistente van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:00 – 10:00 uur.
Voor overige vragen is de assistente bereikbaar van 8:00 – 10:00 uur, van 10:30 – 12:00 uur en van 13:30 – 14:30 uur.
Vanaf 14:30 uur is de assistente alleen bereikbaar voor spoed (toets 1) of zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag (toets 5).
Het is dus niet meer mogelijk om ’s middags na 14:30 uur te bellen voor het maken van afspraken.

Spreekuurtijden
Wij houden spreekuur van 8:15 – 12:00 uur en van 15:30 – 16:30 uur.
Visites worden afgelegd tussen 12:00 – 14:00 uur.
Het telefonisch spreekuur is in de middag; u wordt dan voor 16:00 uur teruggebeld.
NB: In een enkel geval kan het voorkomen dat dit later op de middag is.

Graag afbellen bij verhindering afspraak!
Indien u een afspraak niet kunt nakomen, wordt u dringend verzocht deze afspraak ( liefst minimaal 24 uur van tevoren) telefonisch te annuleren.


Aanvraag visite
Visites graag voor 10:00 uur aanvragen. Een visite kost de huisarts veel tijd. Daarom zal de assistente enkele vragen stellen over uw klachten om in overleg met de huisarts te bepalen of een visite nodig is of dat u beter naar de praktijk kunt komen. Visites worden afgelegd tussen 12:00 en 14:00 uur.


Uitslagen opvragen
Voor het opvragen van uitslagen kunt u bellen met de doktersassistente, bij voorkeur, tussen 10:30 en 11:00 uur.


Telefonisch spreekuur
Het telefonisch spreekuur is een terugbelspreekuur en is alleen bestemd voor korte vragen of uitslagen.
Voor 10:00 uur kunt u een telefonisch consult aanvragen bij de assistente. De huisarts zal u dan tussen 14:00 en 15:00 uur terugbellen op een door u opgegeven telefoonnummer.