Afspraak maken

Een afspraak maakt u via telefoon (0113) 57 35 20 keuze 5. U wordt soms in de wacht gezet en hoort hoeveel wachtenden voor u zijn. Blijft u alstublieft wachten of bel later opnieuw, maar maak geen misbruik van de spoedlijn.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen tussen 8:00 en 10:00 uur.
De assistente zal enkele vragen aan u stellen, zodat zij goed in kan schatten hoeveel tijd nodig is en hoe snel u met deze klacht(en) op het spreekuur gezien moet worden.
’s Middags is de assistente enkel bereikbaar voor zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag en uiteraard ook voor spoedeisende zorg.

Consulttijd
Een consult duurt gemiddeld 15 minuten. Als u meerdere klachten heeft, of komt voor een gesprek of een ingreepje, vraag dan de assistente om een dubbele afspraak.

Online afspraak maken
U kunt hieronder online een afspraak maken op het spreekuur.
Wij willen uw vragen om goed op te letten in welke agenda (en bij wie) u een afspraak plant.
Afspraken voor lichamelijke of geestelijke klachten kunt u alleen maken bij de huisartsen en niet bij de doktersassistenten. Afspraken voor bijvoorbeeld het uitspuiten van oren of aanstippen van wratjes kunt u wel inplannen bij de doktersassistente.
Daarnaast vragen wij u om voor meerdere klachten en psychische klachten een dubbel consult te plannen (30 minuten).

Graag afbellen bij verhindering afspraak

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, wordt dringend verzocht deze afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te annuleren.

Uitslagen opvragen

Voor het opvragen van uitslagen kunt u bellen met de doktersassistente, bij voorkeur, tussen 10:30 en 11:00 uur.

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is een terugbelspreekuur en is alleen bestemd voor korte vragen of uitslagen.
Voor 10:00 uur kunt u een telefonisch consult aanvragen bij de assistente. De huisarts zal u dan tussen 14:00 en 15:00 uur terugbellen op een door u opgegeven telefoonnummer.

Aanvraag visite

Visites graag voor 10:00 uur aanvragen. Een visite kost de huisarts veel tijd. Daarom zal de assistente enkele vragen stellen over uw klachten om in overleg met de huisarts te bepalen of een visite nodig is of dat u beter naar de praktijk kunt komen. Visites worden afgelegd tussen 12:00 en 14:00 uur.

Online afspraak maken